Ansvarlig produksjon

Produktene i denne kategorien produseres ansvarlig. Dette betyr at produsentene stiller høyere krav til bruk av kjemikalier i produksjonen enn det loven krever, og / eller at de aktivt tar ansvar for den sosiale bærekraften til menneskene som jobber i produksjonen. Dette bekreftes gjennom tredjepartssertifiseringer.