Medlemsbetingelser

Dersom du vil inngå avtale med Babyshop.no er det nødvendig at du registrerer deg som medlem. Du regnes som medlem når du har registrert deg og mottatt vår bekreftelse via e-post.
 

Vi behøver følgende personlige opplysninger fra deg:

  • Navn
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • Epostadresse
     

Personlige opplysninger
Ifølge personopplysningsloven samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger. All informasjon du gir Babyshop.no behandles konfidensielt av ansatte som har ansvar for dette området, og utleveres aldri til utenforstående. Informasjonen vil bli brukt for at vi ved kjøp skal kunne oppfylle vår forpliktelse overfor deg, utføre kredittsjekk, gjøre deg oppmerksom på tilbud og for markedsføringsformål.

Babyshop.no vil aldri tillate noen tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsføringsformål. Du har rett til å få ta del av alle personopplysninger som fins registrerte om deg.

Hvis informasjonen er unøyaktig, ufullstendig eller irrelevant, har du mulighet å få informasjonen rettet eller slettet.

På bakgrunn av den informasjonen Babyshop.no nå har gitt deg, samtykker du gjennom å registrere deg at Babyshop.no kan behandle dine personlige opplysninger i samsvar med det som er nevnt ovenfor.

Gyldighetsperiode
Når du er registrert som medlem gjelder medlemskap inntil videre. Babyshop.no forbeholder seg retten til å endre vilkårene for medlemskapet.

Ingen forpliktelser
Det koster ingenting å registrere seg som medlem hos Babyshop.no og du kan når som helst avslutte ditt medlemskap. Det gjør du på siden der du kan endre dine personlige opplysninger.

Nyhetsbrev
Når du blir medlem/kunde hos Babyshop.no har du mulighet å velge om du ønsker å motta vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst logge inn på din personlige side og takke nei til nyhetsbrevet.


Alle produkter vi selger kan brukes i Norge.