FSC® sertifisering

Forest Stewardship Council, FSC, er et sertifikat som sikrer at treverket er ansvarsfullt produsert. Dette betyr at skogen forvaltes på en bærekraftig måte med tanke på bevaring og restaurering.
  • Toplist FSC® sertifisering