GRS, Global Recycle Standard

Global Recycled Standard er en internasjonal etikett som sikrer at minst 50% av materialet i et sluttprodukt resirkuleres. Standarden tar hensyn til hele produksjonskjeden, fra råvarer til ferdig produkt. 
  • Toplist GRS, Global Recycle Standard